گزارش شرکت در دومین نشست شورای جهانی آب

پس از برگزاری پنجمین اجلاس جهانی آب که در فروردین­ماه ۱۳۸۸ در شهر استانبول ترکیه برگزار گردید، برگزارکنندگان اصلی این رویداد مهم در کشور ترکیه مصمم به ادامه همکاری و پیگیری موارد مطروحه در خلال پنجمین اجلاس جهانی آب ترکیه شدند. درهمین راستا، دومین دور از پنجمین اجلاس...