تأمین آب شرب برای شهر زرنج در استان نیمروز – افغانستان

افغانستان كشوري است با ۸/۲۶ ميليون نفر جمعيت كه با ۲۸ استان در منطقه مركزي آسيا واقع شده است. بيش از ۸۵ درصد كل جمعيت در مناطق روستايي زندگي مي­كنند. ۳۸ درصد جمعيت شهري افغانستان  شبكه تأمين آب دارند و ۱۹ درصد جمعيت روستايي. زرنج مركز استان نيمروز افغانستان است كه در...

بازسازی شبکه هواشناسی افغانستان و تأسیس مرکز تحقیقات آب در کابل

اهداف: ایجاد و تجهیز مرکز تحقیقات آب در کابل با مساحتی معادل ۲۰۰۰ متر مربع برای ایجاد مراکز تحقیقاتی زیر: مهندسی رودخانه هیدرولوژی و منابع آب تحقیقات آب­های زیرزمینی مدل­سازی هیدرولیکی اندازه­گیری­های میدانی (هیدروگراف، اندازه­گیری رسوب و رسوب­شناسی) آزمایشگاه کیفیت...

طرح جامع مدیریت منابع آب در حوضه آبریز رودخانه کابل

پروژه مديريت جامع منابع آب حوضه آبريز رودخانه كابل از سوي مركز منطقه­اي مديريت آب شهري – تهران به شركت مهندسي مشاور طوس آب واگذار شد. اين پروژه در فروردين ۱۳۸۲ توسط مركز منطقه­اي مديريت آب شهري – تهران آغاز شد. نماينده دولت افغانستان براي هماهنگي و پيگيري كارها وازرت...

پروژه “مدیریت آب شهری در منطقه” (شناسایی موانع و برنامه استراتژیک مدیریت آب شهری)

تاریخ: اسفندماه ۱۳۸۱ – آبان ۱۳۸۳ هدف: تشریح مشکلات مدیریت آب شهری در کشورهای منطقه با جمع­آوری اطلاعات در این زمینه نتایج: در این گزارش آمار چالش­های اقتصادی و شهری منطقه، همچنین روش و چند نتیجه مقدماتی آن ارائه شده است. برپایه آنالیز مطالعات انجام شده، راهکارهای زیر...

پروژه بانك اطلاعات مديريت آب شهري، سازمان ها و منابع انساني در منطقه

هدف اصلي اين پروژه آماده سازي يك زيرساخت اطلاعاتي براي فرآهم آوردن امكان دسترسي به بيشترين منابع موجود درباره ادبيات، موسسات فعال و افراد متخصص در منطقه است. بر همين اساس بانك اطلاعات بر پايه سيستم وب براي راحتي استفاده كاربر تهيه شده است. اين پروژه كاملا بر پايه فن...