سومین اجلاس شورای حکام

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۳ مکان: تهران، ایران برگزارکننده: مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری – تهران کشورها و سازمان های شرکت کننده: بنگلادش، مصر، آلمان ایران، کویت، لبنان، عمان، سوریه، تاجیکستان، یونسکو، موسسه آموزشی یونسکو IHE، موسسه بین المللی آب، دانشگاه واخنینگن هلند...

دومین اجلاس شورای حکام

تاریخ: ۲۶ آذرماه ۱۳۸۲ مکان: تهران – ایران برگزارکننده: مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری – تهران کشورها و سازمان های شرکت کننده: ایران، یونسکو، بنگلادش، مصر، آلمان، کویت، لبنان، عمان، سوریه، تاجیکستان، موسسه آموزشی یونسکو IHE، موسسه بین المللی آب، دانشگاه...

اولین اجلاس شورای حکام

تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ مکان: مسقط – عمان برگزارکننده: مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری – تهران کشورها و سازمان های شرکت کننده: ایران، یونسکو اهداف اصلی: تهیه چارچوبی برای فعالیت های مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری – تهران مصوبات: معیارها و ضوابط عضویت...