گذر از مدیریت فعلی آب به مدیریت منطبق بر اکولوژی پروژه SWITCH – in Asia

در طول چهارمین اجلاس جهانی آب در مارس ۲۰۰۶ در مکزیک، طرح SWITCH توسط اتحادیه اروپا و UNESCO-IHE برای پنج قاره جهان طراحی گردید و از آنجا که قاره آسیا ۶۰درصد از جمعیت جهان و بیشترین درصد جمعیت محروم از آب آشامیدنی و بهداشت را دارد، طرحی منطقه‌ای با نام SWITC-in-Asia...