کنفرانس بین‌المللی مدیریت منابع آب در کشورهای اسلامی

امروزه نقش آب به عنوان یک ماده حیاتی و ارزشمند در توسعه اقتصادی – اجتماعی و به عنوان یک عامل کلیدی در حفاظت از اکوسیتم‌های آبی واضح و مبرهن می‌باشد. در حالیکه اهمیت این موضوع در کشورهای اسلامی که عمدتاً در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا مستقر بوده و با کمبود شدید آب مواجه...

کنفرانس برنامه‌ریزی مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری – تهران

کنفرانس برنامه‌ریزی مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری –تهران از تاریخ هفتم لغایت هشتم اسفندماه سال ۱۳۸۳ (مطابق با ۲۵ و ۲۶ فوریه سال ۲۰۰۵) از ساعت ۹ صبح لغایت ۵ بعد از ظهر در محل مرکز همایش‌های بین‌الملل وزارت امور خارجه – سالن البرز تشکیل گردید. هدف از برگزاری این کنفرانس...