نمونه رویداد ها – نشست های نمونه ۱

نمونه رویداد ها – نشست های نمونه ۱

در نهایت و پس از گذر از مراحل رسمی و قانونی جهت تاسیس چنین مرکزی، مرکز منطقه­ای مدیریت آب شهری – تهران، بطور رسمی بعد از سی و یکمین جلسه کنفرانس عمومی یونسکو در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۰ با امضاء قرارداد بین جمهوری اسلامی ایران (وزیر نیروی وقت به نمایدگی از طرف ج.ا. ایران) و...
رویداد ها سمینار نمونه

رویداد ها سمینار نمونه

در نهایت و پس از گذر از مراحل رسمی و قانونی جهت تاسیس چنین مرکزی، مرکز منطقه­ای مدیریت آب شهری – تهران، بطور رسمی بعد از سی و یکمین جلسه کنفرانس عمومی یونسکو در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۰ با امضاء قرارداد بین جمهوری اسلامی ایران (وزیر نیروی وقت به نمایدگی از طرف ج.ا. ایران) و...
میزگرد منطقه ای «بررسی رهیافت های متفاوت برای مقابله با چالش های پیش روی پایداری زیست محیطی»،‌ ۱ تا ۴ آذر ۱۳۹۴

میزگرد منطقه ای «بررسی رهیافت های متفاوت برای مقابله با چالش های پیش روی پایداری زیست محیطی»،‌ ۱ تا ۴ آذر ۱۳۹۴

میزگرد منطقه ای «بررسی رهیافت های متفاوت برای مقابله با چالش های پیش روی پایداری زیست محیطی» میزگرد منطقه ای «بررسی رهیافت های متفاوت برای مقابله با چالش های پیش روی پایداری زیست محیطی»، تحت ریاست مشترک وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری سازمان حفاظت محیط­زیست...