تاریخ: اسفندماه ۱۳۸۱ – آبان ۱۳۸۳

هدف: تشریح مشکلات مدیریت آب شهری در کشورهای منطقه با جمع­آوری اطلاعات در این زمینه

نتایج:

در این گزارش آمار چالش­های اقتصادی و شهری منطقه، همچنین روش و چند نتیجه مقدماتی آن ارائه شده است.

برپایه آنالیز مطالعات انجام شده، راهکارهای زیر در این گزارش پیشنهاد شده است:

 • بهبود راهکار مدیریت تقاضای آب؛
 • بهبود سیستم­های جمع­آوری و تصفیه فاضلاب؛
 • ترغیب در استفاده مجدد و بازیافت فاضلاب تصفیه شده؛
 • بازسازی و یا جایگزینی زیرساخت­های فرسوده توسط سیستم­های سازگار؛
 • نصب سیستم­های تشخیص نشت در شبکه­های تأمین آب و کاهش آب به­حساب نیامده؛
 • ارتقاء حفاظت از آب ( به طور مثال: کاهش یارانه­ها، افزایش تعرفه­ها ، نصب کنتورها، افزایش آگاهی­های عمومی)؛
 • بهبود مدیریت پساب­های جامد و ترغیب در بازیافت مواد؛
 • ایجاد چارچوب­های نهادی کارآ؛
 • ایجاد چارچوب­های قانونی و حقوقی کارآ؛
 • اجرای ارزیابی ریسک برای رویدادهای غیرقابل پیش­بینی؛
 • درگیر نمودن مشارکت­کنندگان در برنامه­ریزی، طراحی، اجرا، بهره­برداری و مدیریت زیرساخت­ها و خدمات شهری مناسب.