پروژه مديريت جامع منابع آب حوضه آبريز رودخانه كابل از سوي مركز منطقه­اي مديريت آب شهري – تهران به شركت مهندسي مشاور طوس آب واگذار شد. اين پروژه در فروردين ۱۳۸۲ توسط مركز منطقه­اي مديريت آب شهري – تهران آغاز شد. نماينده دولت افغانستان براي هماهنگي و پيگيري كارها وازرت آب و انرژي بود.

هدف فعاليت­ها مطالعه مديريت جامع منابع آب در حوضه آبريز رودخانه كابل بر اساس پروتكل شماره ۱۰۰/۲۷۳۲۷ در تاريخ ۷ مهرماه ۱۳۸۱ بوده است. اين پروتكل بين معاون وزارت نيروي ايران و معاون وزارت آبياري، منابع آب و محيط زيست افغانستان امضا شده بود.

اهداف اصلي پروژه عبارتند از:

  • آناليز شرايط فعلي منابع آب در حوضه آبريز كابل
  • منابع آب و ارزیابی نیاز
  • آنالیز گزینه­های مختلف و انتخاب بهترین پروژه­های امکان­پذیر
  • آماده­سازی برنامه­های زیر با در نظر گرفتن محدودیت­های طبیعی، فنی، اجتماعی-اقتصادی و مالی:
  • توسعه برنامه­های کشاورزی و آبیاری و پروژه­های توسعه منابع آب؛
  • برنامه­های ذخیره آب صنعتی و شهری؛
  • برنامه­های مدیریت کیفی آب؛
  • برنامه­های مدیریت تقاضا؛
  • برنامه­های جمع­آوری اطلاعات و داده­های پایه.

قابل ذکر است که رسیدن به اهداف فوق­الذکر مستلزم انجام مطالعات در زمینه­های مختلفی چون: هیدرولوژی، هواشناسی، نیاز­های آب کشاورزی، زمین­شناسی و مطالعات مربوط به مدل­های ریاضی برای برنامه­های مدیریت منابع آب بوده است.