کنفرانس بین­ المللی عالیرتبه همکاری­های آبی توسط دولت جمهوری تاجیکستان از ۲۸ لغایت ۳۰ مردادماه سال ۱۳۹۲ در شهر دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان سازماندهی و برگزار گردید. برگزاری این رویداد مهم به عنوان مشارکت کشور تاجیکستان در اجرای قطعنامه شماره ۲۰۴/۶۷  مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با سال بین­المللی همکاری­های آبی (IYWC) در دستور کار قرار گرفت.

در سال ۲۰۱۰ میلادی، نماینده جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد، قطعنامه­ جدیدی را مبنی بر هماهنگی و همکاری ویژه در پرداختن به مسائل و مشکلات مربوط به آب شیرین با همکاری و مشارکت دولت­ها، سازمان­های منطقه­ایی و بین­المللی، تجار، دانشمندان و کارشناسان، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد نمود. همچنین دولت تاجیکستان پیشنهاد نامگذاری سال ۲۰۱۳ را به عنوان سال همکاری­های بین­المللی آب در اکتبر سال ۲۰۱۰ به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد نمود که در نهایت در دسامبر سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید. بهمین منظور و با هدف پیشبرد اهداف سال همکاری­های بین­المللی آب، از کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای و سازمانهای بین­المللی به مشارکت در تحقق این امر دعوت بعمل آمد. در همین راستا و با توجه به پیشنهادهای قبلی دولت تاجیکستان، این کشور با همکاری سازمان ملل متحد و برخی از سازمان­های بین­المللی، برگزاری کنفرانس بین­المللی عالیرتبه همکاری­های آبی را در روزهای سه­شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۹ و ۳۰ مردادماه سال ۱۳۹۲ (۲۰-۲۱ August 2013) در دستور کار خود قرار داد.

مهمترین اهداف برگزاری این کنفرانس مهم بین­المللی، کمک به بهبود همکاری­های آبی، بویژه در سطح فرامرزی، از طریق معرفی و حمایت از بهترین شیوه­ها و سیاست­های موفق، مشارکت عمومی گسترده، تشویق سیاستگذاران برای ترویج و ارتقاء همکاری­های آبی در تمامی سطوح بمنظور دستیابی به اهداف توافق­شده بین­المللی در خصوص آب می­باشد. همچنین این کنفرانس، فرصتی مغتنم برای بحث و توسعه اقدامات جدید به منظور سرعت بخشیدن به تلاش­های انجام شده جهت تحقق به اهداف توسعه هزاره و ارائه توصیه­هایی برای اقدامات بیشتر پس از سال ۲۰۱۵ میلادی از جمله مشارکت در توسعه اهداف توسعه پایدار (SDGs) مرتبط با آب بود.

بیش از ۹۰۰ نفر از وزرا، معاونین وزراء، مدیران و کارشناسان  ۷۴ کشور جهان همراه با مدیران و نمایندگان سازمان­های بین­المللی از قبیل سازمان ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، سازمان جهانی هواشناسی، داشنگاه سازمان ملل متحد، برنامه مشارکت جهانی، یونیسف، یونسکو، برنامه دهه توسعه آب ملل متحد، انجمن بین­المللی منابع آب، شورای جهانی آب (WWC)، بانک جهانی، برنامه ارزیابی جهانی آب ملل متحد، شبکه بین­المللی سازمان­های بنیادین (INBO)، مؤسسه بین­اللمللی آب استکهلم، (SIWI) و … در این کنفرانس شرکت نمودند.

با توجه به مشارکت بسیار عالی کشورها و سازمان­های بین­المللی و همچنین موضوعات مورد بحث در این کنفرانس دو روزه، برگزاری این رویداد موفقیتی چمشگیر برای کشور تاجیکستان تلقی می­شود.

برنامه کنفرانس

کنفرانس بین ­المللی عالیرتبه همکاری­های آبی در روز­های سه­شنبه مورخ ۲۹ و چهارشنبه مورخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۲ از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۸:۰۰ در محل کاخ سامانی واقع در شهر دوشنبه، پایتخت کشور تاجیکستان برگزار گردید. مراسم افتتاحیه این کنفرانس، با صحبت آغازین آقای اَکیل اَکیلوف، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و رئیس کمیته اجرایی کنفرانس در سطح ملی، آغاز گردید. در ادامه آقای امامعلی رحمانوف، رئیس­جمهور تاجیکستان سخنرانی خود را ارائه نمود