پیرو تصمیمات اخذ شده در نوزدهمین اجلاس بین‌الدول برنامه بین‌المللی آبشناسی، مقرر گردید که نشستی بین تمامی مدیران مراکز گروه دوم مرتبط با آب وابسته به یونسکو برگزار گردد. در همین خصوص دبیرخانه برنامه بین‌المللی آبشناسی آلمان میزبانی برگزاری این نشست را عهده‌دار شده است. به همین منظور از مدیر مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری دعوت شد تا در نشست مدیران مراکز گروه دوم مرتبط با آب وابسته به یونسکو جهت مذاکره در خصوص نحوه همکاری مشترک بین مراکز آبی یونسکو و اطلاع از آخرین اقدامات انجام شده مراکز دعوت بعمل آمد.

این نشست از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ آذرماه سالجاری در شهر کوبلنز کشور آلمان و جهت بحث و تبادل نظر در خصوص انجام پروژه‌های مشترک و اطلاع از آخرین دستاوردها و فعالیت‌های سایر مراکز گروه دوم برگزار شد.