پس از تصویب برنامه ابتکار بین­المللی خشکسالی (IDI) و ابلاغ آن به جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین اجلاس بین­الدول یونسکو (پاریس، تابستان ۱۳۸۹)، با بررسی­های انجام شده در دفتر معاونت آب و آبفا وزارت نیرو و با توجه به تجارب مرکز منطقه­ای مدیریت آب شهری و همچنین پیش­قدم بودن این مرکز به عنوان پیشنهاددهنده برنامه ابتکار بین‌المللی خشکسالی، دبیرخانه موقت این برنامه به مرکز منطقه­ای مدیریت آب شهری – تهران واگذار گردید.

با شروع فعالیت دبیرخانه این برنامه توسط مرکز و تشکیل کمیته راهبری با حضور مدیران و صاحبنظران فعال درزمینه خشکسالی در سطح ملی، جلسات متعددی جهت پیشبرد ماموریت­ها و اهداف IDI درمحل وزارت نیرو یا دبیرخانه مرکز برگزار گردید.

درهمین زمینه و به منظور معرفی برنامه ابتکار بین­المللی خشکسالی در سطح ملی و بررسی نقشه راه، برگزاری اولین نشست برنامه­ابتکار بین­المللی خشکسالی (IDI) از تاریخ ۱۸ لغایت ۱۹ آبان ۱۳۹۰ در محل سالن همایش­های وزارت نیرو برگزار گردید. این نشست با حضور بیش از ۳۳ نفر از مدیران، اساتید دانشگاه و متخصصین فعال در زمینه خشکسالی از نهادهای فعال در زمینه­های مرتبط با خشکسالی همراه با تیم چهار نفره­ مشتمل بر مدیران و کارشناسان بین‌المللی برگزار شد. برگزاری این رویداد به عنوان نشست ویژه برنامه­های ابتکار بین­المللی یونسکو حائز اهمیت بوده و یکی از مهمترین نشست­ها در زمینه ارایه دستاوردها و فعالیت­های ارگان­های ملی در خصوص خشکسالی در طی سال­های اخیر محسوب گردید.

با توجه به اهمیت موضوع برنامه ابتکار بین­المللی خشکسالی (IDI) و همچنین ضرورت تدوین نهایی نقشه راه این برنامه همراه با نحوه جلب همکاری­های سایر نهادهای بین­المللی و براساس هماهنگی­های انجام شده در نشست اول و یونسکو، مرکز منطقه­ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش یونسکو) به عنوان دبیرخانه برنامه ابتکار بین‌المللی خشکسالی (IDI) با همکاری معاونت آب و آبفای وزارت نیرو و سازمان یونسکو، برگزاری اولین سمینار بین‌المللی مدیریت خشکسالی و دومین نشست برنامه بین‌المللی خشکسالی (IDI) را از تاریخ  ۲۴ لغایت ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ در محل سالن اجتماعات وزارت نیرو را در دستور کار خود قرار دادند.

از مهمترین اهداف برگزاری این رویداد، می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ارائه سخنرانی­های کلیدی از نهادها و ارگان­های بین­المللی از کشورهای شرکت­کننده در زمینه خشکسالی
  • بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل و مشکلات مربوط به خشکسالی در سطح بین‌المللی
  • ارائه گزارشی از فعالیت­های انجام شده برای برنامه ابتکار بین­المللی خشکسالی از بدو راه­اندازی تا کنون
  • بررسی پیش­نویس نقشه راه تهیه شده همراه با نحوه همکاری نهادهای داخلی در فعالیت­ها و پروژه­های آتی برنامه ابتکار بین­المللی خشکسالی