افغانستان كشوري است با ۸/۲۶ ميليون نفر جمعيت كه با ۲۸ استان در منطقه مركزي آسيا واقع شده است.

بيش از ۸۵ درصد كل جمعيت در مناطق روستايي زندگي مي­كنند. ۳۸ درصد جمعيت شهري افغانستان  شبكه تأمين آب دارند و ۱۹ درصد جمعيت روستايي.

زرنج مركز استان نيمروز افغانستان است كه در مرز جنوبي ايران واقع شده است. جمعيت اين شهر حدود ۶۰۰۰۰ نفر است كه با توجه به موقعيت آن، برنامه جديد جاده ابريشم و آتش جنگ داخلي كه عامل متفرق شدن جمعيت شهري و مهاجرت به كشورهاي همسايه بود پيش­بيني مي­شود كه افزايش سريعي داشته باشد.

قبل از اجراي پروژه تأمين آب زرنج، آب آن از رودخانه پريان تأمين مي­شد و توسط يك ايستگاه پمپاژ در نزديكي رودخانه آب به شهر رسانده مي­شد. ولي با توجه به خشك­سالي­هاي اخير و خشك شدن رودخانه­ها تنها منبع تأمين آب تعداد محدودي چاه در سطح شهر و گاهي در منازل با آلودگي بالا است.

شرايط شبكه توزيع آب

زرنج شبكه توزيع آب ندارد. تنها شبكه موجود در اين شهر تعدادي لوله پي وي سي است در قطرهاي كوچك (۶۳ تا ۷۵ ميليمتر) كه بين مخزن داخل شهر و ايستگاه پمپاژ قرار گرفته و فقط امكان تأمين مقداري از آب مورد نياز را فراهم مي­آورد.

كيفيت منابع موجود

نتايج آزمايشات انجام شده بر روي چاه­هاي آب زرنج نشان داد كه آب موجود بسيار آلوده است. همچنين كيفيت پايين آب در مقايسه با استانداردهاي مربوط به طعم و بو تقريباً آب را غيرقابل آشاميدن كرده است. به علاوه چون اين شهر سيستم جمع آوري فاضلاب ندارد، موراد فاضلاب از داخل آبخوان­هاي زير زميني  نفوذ كرده و بر آلودگي مي­افزايند. اين باعث افزايش بيماري­هاي واگير آب شده و در نهايت برنامه­هاي بهداشتي شهرها و روستاهاي ايراني قرار گرفته در محدوده مرزي مشترك را تحت تأثير قرار داده و بيماري را به ديگر مناطق مسكونی انتقال مي­دهد.

پروژه اجرا شده تأمين آب زرنج

با توجه به نقص­هاي ذكر شده و محدوديت­هاي كيفيت و كميت آب و الزام فوري به انجام اقداماتي در اين زمينه در چارچوب پروژه بازسازي افغانستان، ايجاد شبكه براي انتقال آب از محل پروژه تأمين آب حومه شهر زابل در ايران در دستور كار قرار گرفت. ويژگي­هاي پروژه عبارتند از:

  • اجراي پروژه شبكه انتقال آب زرنج با استفاده از لوله به قطر ۱۱۰ ميليمتر پي وي سي به طول ۵۱۰۰ متر
  • آماده­سازي لوله­هايي با هدف توسعه و تغيير در شبكه به طول ۵۰۰۰ متر
  • کارهای انجام شده:
  • بازسازي ایستگاه­هاي قبلي جمع­آوري آب باران
  • ايجاد ۵ ايستگاه جديد جمع آوري آب باران

اين پروژه در دي ۱۳۸۲ با حضور مقامات عالی­رتبه دو طرف مورد بهره­برداري رسمي قرار گرفت.

در نتيجه ساكنين زرنج توانستند به آب سالم شرب و بهداشتي دسترسي پيدا كنند.