یادداشت تفاهم همکاری میان مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری – تهران (RCUWM-Tehran) و مرکز بین المللی تحقیقات و مدیریت ریسک بلایایی آب ژاپن (ICHARM) ، روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۳، به امضای آقای دکتر سیدعلی چاوشیان سرپرست مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تهران و دکتر تاکه اوشی، رئیس مرکز ICHARM  رسید.

در مراسم امضای این سند همکاری تحقیقاتی، آقای دکتر رضا نظرآهاری سفیر محترم کشورمان در ژاپن و دکتر اوئموتو رئیس موسسه دولتی تحقیقات پروژه های عمرانی (PWRI)، هم به عنوان میهمان افتخاری حضور و این سند همکاری را امضاء کردند.

دکتر نظرآهاری پس از امضای این تفاهم‌نامه ضمن تقدیر از طرف ژاپنی برای همکاری با کشورمان در خصوص یکی از بلایای جدی زیست محیطی ایران، مسئله خشک سالی را مسئله ای جدی اعلام نمود. وی ضمن اشاره ای مختصر به اهمیت مسئله محیط زیست برای دولت جمهوری اسلامی ایران، بر تمایل این دولت جهت جلب مشارکت بین المللی برای کاهش آثار خشکسالی در ایران تاکید داشت.