شیوع بلایای طبیعی، خصوصا بلایای مربوط به آب، دردوره سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ رشد چشمگیری داشته و خسران اقتصادی بزرگی را نیز به همراه داشته است. بلایای شدید نیز به مراتب رایج تر شده اند. از سال ۱۹۹۰ تا مارچ ۲۰۰۷، ۱۶۳۰۱ مورد بلایای طبیعی در جهان به ثبت رسیده است که به ۶.۲۷ میلیارد نفر آسیب رسانده که از میان این تعداد بیش از  ۳۷.۸۵ میلیون نفر مرده اند و خسران اقتصادی حاصله نیز بیش از ۱۷۹۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. با در نظر داشتن میزران خسارت مالی و جانی ناشی از بلایای طبیعی، قاره آسیا با داشتن بیش از ۴۵% تلافات جانی و بیش از ۹۰% جمعیت تاثیر پذیرفته، آسیب پذیر ترین منطقه در برابر بلایای ناشی از آب بوده است.

در طول سال های ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۶، تعداد ۸۳۶ مورد خشکسالی در جهان به پایگاه داده اورژانس بلایا گزارش شده است که موجب مرگ بیش از ۱ میلیون نفر شده، ۷۵۲ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده و بیش از ۶۱ میلیون دلار خسارت ایجاد کرده است.

ابن حقایق به وضوح نشان می دهند که برای کاهش بلایای طبیعی باید دست بکار شد، علی الخصوص که بلایای طبیعی مربوط به آب با توجه به شدت یافتن اثرات تغییر اقلیم شدیدتر می شوند.

بر همین اساس جهان امروز نیازمند حرکتی جهانی برای مواجهه و رویارویی با چالش های بلایای طبیعی ناشی از آب، به ویژه خشکسالی، است. بنابراین می بایست از طریق اقدامات سیستمی توسط دولت ها در سطح ملی و یکپارچه سازی آن با فعالیت های بین المللی سازمان هاو نهادهای دولتی و غیر دولتی، برنامه عمل های موثر و هماهنگی تهیه نمود.این حرکت جهانی به واسطه تجهیز آمادگی های سیاسی و منابع می تواند معیار های موثری را برای پیش بینی و تولید برنامه های آمادگی و کاهش در مقیاس جهانی ایجاد کند.

اهداف این کنفرانس عبارت بودند از:

 • معرفی مفاهیم علمی و تکنولوژی ها و ابزارهای جدید مورد استفاده در برنامه های مدیریت خشکسالی در بستر کشاورزی، عرصه شهری و مدیریت آب. همچنین معرفی و برجسته سازی تجارب موفق بر اساس مدیریت ریسک و آمادگی به عنوان رویکردی بحرانی در کاهش اثرات ناشی از خشکسالی در جوامع با سطح آسیب پذیری متفاوت
 • به اشتراک گذاشتن و تبادل آخرین دانش و تجربیات در حوزه مدیریت خشکسالی و راهکارهای کاهش آن
 • معرفی ابتکارات علمی و تکنولوژیکی شامل برنامه ابتکار خشکسالی
 • حمایت از پژوهش های علمی در حوزه مدیریت خشکسالی
 • افزایش همکاری‌های منطقه‌ای در رابطه با پدیده خشکسالی

موضوعات کنفرانس عبارت بودند از:

 • توسعه آب در مناطق مستعد خشکسالی با منابع آب کمیاب
 • تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب
 • همکاری بین المللی و منطقه ای برای کاهش خشکسالی
 • اثرات خشکسالی بر منابع آب
 • نظارت، برنامه ریزی و مدیریت خشکسالی
 • کاربرد سنجش از راه دور و GIS در خشکسالی
 • ارزیابی خشکسالی، اثزات زیست محیطی و اجتماعی- اقتصادی
 • سیاست های خشکسالی
 • ابتکارات و تکنولوژی مقابله با کمیابی آب و خشکسالی
 • مدیریت تغذیه مجدد منابع آب برای کنترل خشکسالی و نفوذ آب دریا
 • مدیریت آب در کشاورزی
 • مدیریت یکپارچه منابع آب در نواحی خشک و نیمه خشک
 • محافظت از منابع آب
 • مطالعات موردی