براساس تصویب دو قطعنامه مهم در مجمع عمومی سازمان ملل، سال ۲۰۰۳ میلادی به­عنوان سال بین­المللی آب شیرین و دوره بین ساله­های ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۱۵ به­عنوان دهه بین­المللی “آب برای زندگی” اعلام شده است. در همین راستا سال۲۰۱۰ میلادی به­عنوان نقطه میانی دهه بین­المللی  آب برای زندگی، فرصتی را برای یک بررسی جامع میان­مدت دستاوردهای نیمه اول این دهه، با ارائه خط­مشی برای مدت باقی­مانده با دید سرعت بخشیدن بسمت عملی نمودن اهداف توسعه آبی مورد توافق جهانیان،  ایجاد نموده است.

با درنظرگرفتن اهمیت مشارکت کامل تمامی ذینفعان شامل زنان، کودکان، سالمندان، معلولان، افراد بومی و سایر جوامع محلی دراجراء دهه بین­المللی در تمامی سطوح شامل بررسی جامع میان­مدت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹ میلادی، قطعنامه جدیدی را تصویب نماید که درآن به موارد زیر اشاره شده است:

  • گفتگوی مقامات ارشد در شصت و چهارمین جلسه مجمع عمومی در خصوص اجراء برنامه دهه بین­المللی که در روز جهانی آب مورخ ۲۲ مارس ۲۰۱۰ در مقر اصلی سازمان ملل متحد واقع در نیویورک برگزار شد
  • برگزاری کنفرانس بین­المللی ویژه بررسی جامع میان­مدت اجراء برنامه­های دهه بین­المللی آب برای زندگی، ۲۰۰۵-۲۰۱۵ از ۸ لغایت ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰ در شهر دوشنبه – تاجیکستان

برگزارکنندگان اصلي کنفرانس

این کنفرانس توسط “دولت جمهوری تاجیکستان” و “سازمان ملل متحد” برگزار گردید که در این راستا، کمیته برگزارکننده­ای به سرپرستی نخست وزیر تاجیکستان آقای اکیل اکیلف ایجاد شد.

موضوعات و اولویت­های کنفرانس

از موضوعات و اولویت­های این کنفرانس می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • اقداماتی برای سرعت بخشیدن جهت دسترسی به اهداف توسعه آبی مورد توافق جهانیان شامل تضمین مشارکت زنان
  • همکاری­ بین­حوضه­ای در زمینه آب و قوانین بین­المللی
  • کیفیت آب
  • منابع آب و سازگاری با تغییر اقلیم، کاهش حوادث، کاهش ریسک خطر
  • سرمایه­گذاری پایدار
  • مدیریت یکپارچه منابع آب، انرژی، کشاورزی و امنیت غذا