پس از بررسی­ های انجام­ شده درخصوص درخواست­های مطروحه توسط وزیرمنابع آب کشور عراق در حاشیه اجلاس گروه ۷۷ در مسقط و در دیدار با آقای مهندس عطارزاده، معاون محترم وزیر نیرو درامورآب و آبفا، برگزاری دوره­ های آموزشی ویژه کارشناسان عراقی در دستور کار وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. با توجه به تجارب مرکز منطقه ­ای مدیریت آب شهری، برنامه­ ریزی جهت برگزاری این دوره ­ها از طرف وزارت نیرو به مرکز منطقه­ ای مدیریت آب شهری واگذار گردید.

این مرکز پس از برنامه­ ریزی لازم، برگزاری ۴ دوره ویژه­ را در دستورکار خودقرار داد و پس از هماهنگی­های به­عمل آمده با وزارت نیرو، وزارت منابع آب کشور عراق و دانشگاه شهید عباسپور، برگزاری اولین دوره برگزاری این دوره­ ها، تحت عنوان “دوره آموزشی  مدیریت منابع آب ویژه کارشناسان عراقی” را  در دستور کار خود قرار داد.

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی شرکت­کنندگان باجنبه­های ساختاری و تشکیلاتی مدیریت به­ هم پیوسته منابع آب، کاربرد سنجش از دور و GIS، برنامه­ریزی و مدیریت سیلاب می­باشد.

برگزارکنندگان اصلي دوره

برگزار کنندگان اصلي اين دوره آموزشي، وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران، وزارت منابع آب کشور عراق، مرکز منطقه­ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش یونسکو)، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور و شرکت عمراب می­باشند.