تغییر اقلیم به سرعت گسترش می‌یابد و در صورت عدم اقدام متقابل اساسی ، افزایش جهانی دمای بین ۲-۷ درجه تا سال ۲۱۰۰ دور از انتظار نخواهد بود که خود علتی برای رخداد پدیده های آب و هوایی بیشتر و شدیدتر مانند بارش های سنگین، خشکسالی، امواج گرما و طوفان‌ها است. در همین حال، سطح آب دریاها نیز پیوسته در حال افزایش است. چنین تاثیرات مستقیم تغییر اقلیم اثرات گسترده‌ای را بر جوامع و زندگی مردم سراسر جهان خواهد گذاشت. در صورت تداوم تغییر اقلیم، کاهش قابل توجه محصولات کشاورزی در اقصی نقاط جهان و در نتیجه رشد فقر را  شاهد خواهیم بود. خشکسالی موجبات سختی دسترسی به آب آشامیدنی سالم را برای میلیون ها نفر در جهان ایجاد کرده و نیروی مخرب پدیده‌های آب و هوایی شدت یافته و دولت ها و جوامع را با مسائل اساسی سازگاری مواجه خواهند نمود. جوامع بسیاری که هم اکنون نیز ضعیف و آسیب پذیر هستند، با تنش‌های زیست محیطی بیشتری مواجه می شوند. تغییرات گسترده در شرایط زیست – ژئوفیزیکی، پایه‌های معیشتی مردم علی‌الخصوص در مناطق تحت تاثیر جهان را به خطر انداخته و باعث مهاجرت می شود.

تغییراتی چون رشد جمعیت، مهاجرت، شهرنشینی، تغییر روش استفاده از زمین و تغییر اقلیم/ تغییرپذیری، در آینده نیاز به مدیریت منابع آب را ایجاب می‌کند و همچنین مشارکت قوی و پایدار سیاست‌های آب و اقدام برای کمک به جهان در راستای مقابله با این تغییرات را می‌طلبد.

گرمایش زمین، قطعاً باعث تغییرات هیدرولوژیکی می‌شود که این امر منابع آب شیرین را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این موارد من جمله مهمترین اثرات مخرب بالقوه تغییر اقلیم‌اند. در اثر گرم‌شدن آب و هوا، تغییراتی در ماهیت بارش‌جهانی، تبخیر، جریان مسیل و دیگر فاکتورها شاهد خواهیم بود که عرضه و کیفیت آب شیرین را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در واقع تغییر اقلیم، مسئولین آب را به چالش می‌اندازد و برنامه‌ریزی امروز می‌تواند از بحران آب شیرین در سال‌های پیش‌رو جلوگیری کند.

با توجه به ماموریت مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری – تهران (تحت پوشش یونسکو) که انتقال دانش علمی و کابردی و افزایش ظرفیت‌ها و چگونگی در همه موارد و جنبه‌های مدیریت آب شهری است از یک طرف و با درنظر داشتن مسئولیت مرکز تحقیقات آب، انرژی و محیط زیست وزارت منابع آب لبنان در راستای ارتقاء ظرفیت‌سازی در زمینه‌های مختلف علمی شامل مسایل مربوط به آب، مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری – تهران و مرکز تحقیقات آب، انرژی و محیط زیست لبنان مشترکا کارگاه آموزشی «اثرات تغییر اقلیم بر مدیریت منابع آب» را در بیروت، لبنان از تاریخ ۸-۵ آبان ۱۳۹۰ برگزار نمودند.

اهداف اصلی این دوره آموزشی سه‌روزه که با بازدید فنی همراه بود عبارتند از:

  • تقویت نیروی انسانی و ظرفیت‌سازی نهادی و افزایش آگاهی عمومی از مسایل و چالش‌های منابع آب
  • آشناسازی شرکت‌کنندگان با مفاهیم و مدل‌سازی تغییر اقلیم و تغییرپذیری
  • آشناسازی شرکت‌کنندگان با آخرین اطلاعات و تکنولوژی‌های روز برای کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم و تغییرپذیری بر مدیریت منابع آب
  • ایجاد فضایی برای انتقال و مبادله نقطه‌نظرات و ایده‌های شرکت‌کنندگان

تعداد ۳۰ نفر از مدیران / کارشناسان ارشد مدیریت منابع آب و مدیریت بحران از کشوهای ایران، لبنان، عراق، عمان و ایتالیا شرکت نمودند.