در پنجمين نشست شوراي حكام مركز منطقه­اي مديريت آب شهري – تهران كه در مرداد سال ۱۳۸۶ برگزار شد، پيشنهادي مبني بر برگزاري يك نشست كميته­هاي آب­شناسي كشور­هاي عضو مركز منطقه­اي مديريت آب شهري (افغانستان، بنگلادش، مصر، آلمان، هند، ايران، كويت، عمان، پاكستان، تاجيكستان و تركمنستان) و همچنين كشورهاي آسيايي ديگري همچون چين، اندونزي و مالزي در سال ۱۳۸۸ داده شد. هدف اصلي اين نشست تعيين اولويت­ها و راهكارها و همچنين موافقت در مورد روند موثر براي مشاركت كشورها در چارچوب فاز هفتم برنامه بين­المللي آب شناسي مي­باشد. (سال ۲۰۰۸-۲۰۱۳)

برگزاري چنين نشستي همچنين به تمايل جمهوري اسلامي ايران براي تاسيس يك برنامه در رابطه با خشكسالي تحت عنوان ” برنامه بين­المللي خشكسالي” به عنوان يكي از برنامه­ هاي همه جانبه و منطق ه­اي براي كمك به جوامع كشور­هاي در حال توسعه براي مقابله با چالش­هاي مرتبط با خشكسالي برمي­گردد.

مركز منطقه ­اي مديريت آب شهري – تهران، كميسيون ملي يونسكو ايران و كميته ملي آب شناسي آن و دفتر منطقه­ اي يونسكو در تهران به اين درخواست پاسخ مثبت دادند و يك نشست دو روزه تحت عنوان كميته­هاي ملي آب شناسي ۵-۶ مرداد ۱۳۸۸ در تهران در ساختمان مركزي وزارت نيرو برگزار شد.

اين نشست با شركت نمايندگان و كارشناسان آب از كشورهاي افغانستان، ايران، ژاپن، كويت، مالزي، عمان، پاكستان و تاجيكستان برگزار شد.