تغيير اقليم ، پديده اي است كه در اثر تغيير درجه حرارت كره زمين از ۵/۴ ميليون سال پيش اتفاق مي‌افتد. تغيير درجه حرارت به خاطر اثرات گازهاي گلخانه‌اي بوجود مي‌آيد كه ناشي از ساز و كارهاي گياهي، حيواني و فعاليت‌هاي بشر در كره زمين است. با افزايش گاز دي‌اكسيدكربن در لايه‌هاي فوقاني جو و عدم خروج اشعه مادون قرمز از جو زمين و افزايش درجه حرارت، اثر گلخانه‌اي بوجود مي‌آيد. در حال حاضر سرعت افزايش درجه حرارت نسبت به گذشته افزايش چشم‌گيري داشته است بطوري كه اين افزايش در تاريخ بشر بي‌سابقه بوده است. نتيجه تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد هر ساله تراز آب اقيانوس‌ها در اثر آب شدن يخچال‌ها (به دليل افزايش درجه حرارت) در حال افزايش است و حتي اگر مصرف تمام سوخت‌هاي فسيلي نيز قطع شود تغيير اقليم در اثر افزايش تراز آب اقيانوس اتفاق خواهد افتاد. پيش بيني و ارزيابي اثرات تغيير اقليم در بخش‌هاي مختلف زندگي بشر بخصوص مديريت منابع آب امري ضروري شده است. در مقوله كشاورزي به منظور برنامه‌ريزي براي توسعه اراضي آبياري، در هيدرولوژي و سدسازي براي تعيين ابعاد سازه‌ها و حتي زمان آبگيري مخازن، پيش‌بيني‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت اقليمي به عنوان ابزاري موثر در خدمت توسعه پايدار مي‌توانند قرار گيرند. مديريت منابع و مصارف آب با توجه به تغييرات اقليمي در سطح دنيا به امري اجتناب ناپذير تبديل شده است. اين موضوع در كشور ايران نيز مستثناء نمي باشد و برخي شواهد حاكي از افزايش سيلاب‌ها و خشكسالي‌ها در حوضه‌هاي آبريز كشور است.

ارزيابي اثرات تغيير اقليم در مديريت منابع آب از ديدگاه برنامه‌ريزي براي توسعه پايدار و تعيين بهره‌برداري بهينه از سيستم‌هاي رودخانه‌اي به موضوعي حائز اهميت تبديل شده است. در اين رابطه، مديريت تطبيقي منابع آب براي كاهش اثرات منفي تغيير اقليم و بررسي ميزان افزايش سيلاب‌ها و يا تشديد خشكسالي‌ها در اثر وقوع اين پديده از محورهاي مهم اين موضوع به شمار مي‌رود.

اولین کنفرانس بین‌المللی “منابع آب و تغییر اقلیم در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا” از تاریخ ۲ لغایت ۴ نوامبر سال ۲۰۰۸ (۱۲ لغایت ۱۴ آبان‌ماه ۱۳۸۷) در شهر مسقط – کشور عمان برگزار گردید. محورهای اصلی این رویداد به شرح زیر بودند:

 • تغییر اقلیم و منابع آب (کمیت‌، کیفیت، آبهای زیرزمینی و سطحی)
 • تغییر اقلیم و پدیده‌های هیدرولوژیکی در منطقه
 • تغییر اقلیم و مدیریت خطر
 • سازش با تغییر اقلیم در بخش آب
 • کاهش اثرات مخرب تغییر اقلیم و منابع آب
 • علم هیدرولوژی و ظرفیت سازی
 • تغییر اقلیم و مدیریت کاربری اراضی در منطقه
 • تغییر اقلیم، آب و جامعه

 اهداف کنفرانس:

 • ارتقاء تحقیقات به منظور افزایش درک عمومی پیرامون اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب
 • ارتقاء توسعه پایدار، مدیریت یکپارچه منابع آب و افزایش قابلیت‌های مدیریتی با توجه به پدیده تغییر اقلیم
 • تقویت منابع انسانی و ظرفیت‌سازی نهادی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی
 • بهبود پایش تغییر اقلیم، انتقال اطلاعات و فن‌آوری