ظرفيت‌سازي،‌ آموزش و ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي در زمينه مديريت جامع منابع آب شهري يکي از مهمترين چالش‌هايي است که در قرن بيست و يکم با آن روبرو هستيم. در همين زمينه تلاش‌ها و اقدامات مختلفي در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي،‌ به‌ويژه در سال‌هاي اخير انجام يافته است.

به همين منظور مرکز منطقه‌اي مديريت آب شهري – تهران با هدف ايجاد فضايي مناسب جهت بحث و تبادل نظرو ارايه تجربيات با ارزش کشورهاي مختلف در سطح ملي،‌ منطقه‌اي و بين‌المللي پيرامون مباحث مختلف مديريت جامع آب شهري،‌با همکاري دفتر منطقه‌اي يونسکو در تهران، دهلي‌نو و قاهره اقدام به برگزاري کارگاه بين‌المللي آموزش مدرسان در زمينه مديريت جامع منابع آ ب شهري از تاريخ ۲۲ لغايت ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۴ در محل سالن اجتماعات موسسه تحقيقات آب، وابسته به وزارت نيرو نمود.

در جريان اين کارگاه، فصول مختلف دستورالعمل آموزش مدرسان در زمينه مديريت جامع آب شهري که قبلاً توسط متخصصين امر تهيه شده بود در قالب مقالات و گزارشات مختلف ارايه گرديد و شرکت‌کنندگان در اين کارگاه نظرات خود را جهت تکميل فصول مختلف اين دستورالعمل ارايه دادند. اين دستورالعمل به‌زودي به‌صورت نهايي توسط اين مرکز و در قالب يکي از نشريات يونشکو منتشر خواهد شد.

در اين کارگاه بين‌المللي، نمايندگان و کارشناسان سازمان‌هاي بين‌المللي، ‌دولتي و غير دولتي از کشورهاي مختلف شامل ايران، پاکستان، هندوستان، نپال، نروژ، انگلستان، فرانسه، لبنان،‌ عمان و تاجيکستان و برخي سازمان‌ها و نهادهاي داخلي از جمله موسسه تحقيقات آب،‌ شرکت مهندسان مشاور لار‌، دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه صنعتي اميرکبير و دانشگاه شيراز حضور داشتند. فصول مختلف دستورالعمل فوق‌الذکر تحت عناوين زير در اين کارگاه ارايه گرديد:

 • مديريت جامع آب شهري
 • مسايل حقوقي
 • مسايل مالي
 • طراحي و برنامه‌ريزي
 • مديريت تامين
 • مديريت تقاضا
 • مديريت بلايا و خطرات
 • بهره‌برداري و نگهداري
 • مديريت اطلاعات
 • کنش و واکنش‌هاي اکوسيستم‌
 • مسايل فرهنگي و اجتماعي