تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۸۷

مکان: مسقط – عمان

برگزار کننده: مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری، وزارت شهرداری‌ها و منابع آب عمان

کشورها و سازمان‌های شرکت‌کننده: بنگلادش، مصر، هندوستان، ایران، کویت، عمان، سوریه، تاجیکستان، یونسکو، انجمن علوم آب، شبکه اسلامی توسعه و مدیریت منابع آب و سازمان آموزشی UNESCO-IHE

مصوبات:

  • تصویب گزارش مدیر مرکز در خصوص فعالیت‌های تکمیل شده در سال‌های ۲۰۰۷و ۲۰۰۸
  • پیشنهاد شد کلیه اعضای شورای حکام حداقل در یکی از فعالیت‌های مرکز حمایت مالی و فنی داشته باشند.
  • مقرر گردید عملکرد فنی و مالی اعضای شورای حکام توسط مرکز تهیه و در اجلاس شورای حکام بعدی ارایه گردد.
  • تصویب برنامه راهبردی دوره پنج ساله دوم فعالیت‌های مرکز را با تاکید بر منابع مالی.
  • مقرر گردید تاریخ و محل برگزاری اجلاس هفتم شورای حکام ظرف مدت یک‌ماه و با بررسی پیشنهادات دریافتی از طرف کشورهای عضو تعیین گردد.
  • اعضای شورای حکام، پیشنهاد جناب آقای مهندس فتاح، رییس شورای حکام را در خصوص راه‌اندازی مرکز منطقه‌ای دیده‌بان خشکسالی را مورد تایید قرار دادند..
  • گزارش فعالیت‌های انجام شده و گزارش مالی سال ۲۰۰۸ به همراه بودجه پیشنهادی سال ۲۰۰۹ مورد تایید و تصویب اعضاء قرار گرفت.