میزگرد منطقه ای «بررسی رهیافت های متفاوت برای مقابله با چالش های پیش روی پایداری زیست محیطی»

میزگرد منطقه ای «بررسی رهیافت های متفاوت برای مقابله با چالش های پیش روی پایداری زیست محیطی»، تحت ریاست مشترک وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری سازمان حفاظت محیط­زیست و با حمایت مرکز منطقه­ای مدیریت آب شهری تهران – یونسکو) و کمیته­ی بین­المللی صلیب سرخ در تهران برگزار گردید. این رویداد از ۱ تا ۴ آذر ۱۳۹۴ در محل وزارت نیرو برگزار شد و در خلال آن در روزهای ۲ و ۳ آذر، یک بازدید میدانی به منظور مطالعه موردی در اصفهان انجام گرفت.

هدف از میزگرد

تمرکز بحث‌ها بر ایجاد درکی بهتر نسبت به دلایل ریشه‌ای بحران آب در منطقه، به منظور مشخص کردن ارتباط موجود بین مسایل مربوط به پایداری زیست‌محیطی و بروز شرایط اضطراری می‌باشد. اهداف این رویداد عبارتند از شناسایی موارد زیر:

  1. ملاحظات سیاسی لازم بر مبنای روش‌های موجود به منظور غلبه بر چالش‌های پیش‌روی پایداری زیست محیطی
  2. اقدامات عملیب که می‌توانند موجب ارتقای روند پاسخگویی به شرایط اضطراری و بحران‌های زیست‌محیطی گردند.

یک هدف دیگر می‌تواند ایجاد شبکه‌هایی باشد که منجر به همکاری‌های منطقه‌ای لازم برای تقویت برونداد پروژه‌های مرتبط در سطح ملی و منطقه‌ای شوند.