پروژه هاي تحقيقاتي

پروژه “مدیریت آب شهری در منطقه” (شناسایی موانع و برنامه استراتژیک مدیریت آب شهری)

تاریخ: اسفندماه ۱۳۸۱ – آبان ۱۳۸۳ هدف: تشریح مشکلات مدیریت آب شهری در کشورهای منطقه با جمع­آوری اطلاعات در این زمینه نتایج: در این گزارش آمار چالش­های اقتصادی و شهری منطقه، همچنین روش و چند نتیجه مقدماتی آن ارائه شده است. برپایه آنالیز مطالعات انجام شده، راهکارهای زیر...

پروژه بانك اطلاعات مديريت آب شهري، سازمان ها و منابع انساني در منطقه

هدف اصلي اين پروژه آماده سازي يك زيرساخت اطلاعاتي براي فرآهم آوردن امكان دسترسي به بيشترين منابع موجود درباره ادبيات، موسسات فعال و افراد متخصص در منطقه است. بر همين اساس بانك اطلاعات بر پايه سيستم وب براي راحتي استفاده كاربر تهيه شده است. اين پروژه كاملا بر پايه فن...