پروژه هاي تحقيقاتي

تأمین آب شرب برای شهر زرنج در استان نیمروز – افغانستان

افغانستان كشوري است با ۸/۲۶ ميليون نفر جمعيت كه با ۲۸ استان در منطقه مركزي آسيا واقع شده است. بيش از ۸۵ درصد كل جمعيت در مناطق روستايي زندگي مي­كنند. ۳۸ درصد جمعيت شهري افغانستان  شبكه تأمين آب دارند و ۱۹ درصد جمعيت روستايي. زرنج مركز استان نيمروز افغانستان است كه در...

بازسازی شبکه هواشناسی افغانستان و تأسیس مرکز تحقیقات آب در کابل

اهداف: ایجاد و تجهیز مرکز تحقیقات آب در کابل با مساحتی معادل ۲۰۰۰ متر مربع برای ایجاد مراکز تحقیقاتی زیر: مهندسی رودخانه هیدرولوژی و منابع آب تحقیقات آب­های زیرزمینی مدل­سازی هیدرولیکی اندازه­گیری­های میدانی (هیدروگراف، اندازه­گیری رسوب و رسوب­شناسی) آزمایشگاه کیفیت...

طرح جامع مدیریت منابع آب در حوضه آبریز رودخانه کابل

پروژه مديريت جامع منابع آب حوضه آبريز رودخانه كابل از سوي مركز منطقه­اي مديريت آب شهري – تهران به شركت مهندسي مشاور طوس آب واگذار شد. اين پروژه در فروردين ۱۳۸۲ توسط مركز منطقه­اي مديريت آب شهري – تهران آغاز شد. نماينده دولت افغانستان براي هماهنگي و پيگيري كارها وازرت...