ماموریت و اهداف مرکز
ماموریت این مرکز انتقال دانش علمی و تجربی و افزایش دانسته‌ها و ظرفیت‌ها در تمامی ابعاد مدیریت منابع آب با هدف ارتقاء گسترش پایدار و انجام فعالیت‌ها در این زمینه به منظور بهبود وضعیت رفاه ساکنین منطقه می‌باشد.
همچنین تولید علم و فراهم ساختن اطلاعات تکنیکی و علمی در مسایل مربوط به مدیریت آب در منطقه با هدف تدوین سیاست‌هایی که منجر به مدیریت یکپارچه منابع آب در سطوح محلی ملی و منطقه‌ای می‌شوند، جزو اهداف این مرکز می‌باشد. از دیگر اهداف این مرکز می‌توان به ارتقاء فعالیت‌های تحقیقاتی و تقویت ظرفیت‌های محلی و درگیر نمودن سازمان‌ها و شبکه‌های بین‌المللی به خصوص آنهایی که وابسته به برنامه بین‌المللی آبشناسی یونسکو (IHP) هستند اشاره نمود. همچنین انجام فعالیت‌های مرتبط با ظرفیت‌سازی در سطوح مختلف و افزایش آگاهی‌های عمومی به همراه ارتقاء همکاری‌های مشترک با سازمان‌های بین‌الملی از دیگر اهداف این مرکز می‌باشد.
برخی از عملکردهای این مرکز عبارتند از: ارتقاء تحقیقات علمی در مسایل مدیریت منابع آب در منطقه، ایجاد و تقویت شبکه‌های تبادل اطلاعات علمی و تکنولوژیکی در منطقه با دیگر کشورها، گسترش و همکاری در فعالیت‌های تحقیقاتی، انجام فعالیت‌هایی در زمینه انتقال دانش و اطلاعات و تجربیات در زمینه دوره‌های آموزشی بین‌المللی، سمپوزیوم‌ها و کارگاه‌ها و افزایش و ارتقاء آگاهی‌های عمومی در زمینه مدیریت منابع آب، تامین خدمات مشاوره‌ای در منطقه و خارج از منطقه.
اهداف و وظایف
اهداف
– تهیه و ارایه اطلاعات علمی و فنی
– ارتقای تحقیقات در مورد مدیریت آب شهری
– ظرفیت‌سازی در سطوح سازمانی و حرفه‌ای
– ارتقاء همکاری با سازمان‌های بین‌المللی

وظایف
– ارتقاء تحقیقات علمی در زمینه مدیریت آب شهری
– ایجاد و تقویت شبکه‌هایی برای مبادله اطلاعات علمی، فنی و سیاست‌گزاری
– گسترش و هماهنگی فعالیت‌های تحقیقاتی مشترک
– سازماندهی و انتقال دانش و اطلاعات
– تهیه برنامه منسجم در مورد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
– تامین خدمات مشاوره‌ای فنی
– تهیه نشریات و دیگر فعالیت‌های مرتبط

شورای حکام
بر طبق ماده ۴ توافق‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و یونسکو، مرکز زیر نظر شورای حکام متشکل از افراد زیر اداره می‌شود:
– یک نماینده از دولت جمهوری اسلامی ایران
– یک نماینده از طرف مدیر کل یونسکو
– یک نماینده از طرف هریک از دیگر کشورهای عضو و دیگر سازمان‌های دولتی و یا غیردولتی بین‌المللی که سهم مهمی در تامین بودجه جاری و یا بودجه پروژه‌های مرکز دارند و با موافقت شورای حکام در این شورا حضور دارند.

شورای حکام مرکز که ریاست آن را وزیر نیرو برعهده دارد، بر طبق موافقتنامه منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و یونسکو، عالی ترین رکن تصمیم گیری در نهاد مذکور محسوب می شود و براساس چارچوب تعیین شده در موافقتنامه یادشده به طور سالانه اجلاس عادی خود را جهت بررسی عملکرد سال گذشته و تصویب برنامه ها و پروژه های سال جاری مرکز تشکیل می دهد. درحال حاضر ۱۶ کشور و ۹ سازمان بین¬المللی عضو شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری در بالاترین سطح هستند.
این اجلاس همه ساله به میزبانی یکی از کشورهای عضو برگزار می شود و تاکنون از هشت اجلاس برگزاری¬شده، ایران شش بار و عمان دو بار میزبانی این اجلاس را برعهده داشته اند و براساس مصوبات آخرین اجلاس برگزارشده، نهمین اجلاس شورای حکام مرکز در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ در شهر دوشنبه واقع در کشور تاجیکستان و به میزبانی وزارت اصلاح¬ اراضی و منابع آب تاجیسکتان برگزار خواهد شد.
اعضای شورای حکام

This post is also available in: English