جلسات شورای حکام

ششمین اجلاس شورای حکام

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۸۷ مکان: مسقط – عمان برگزار کننده: مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری، وزارت شهرداری‌ها و منابع آب عمان کشورها و سازمان‌های شرکت‌کننده: بنگلادش، مصر، هندوستان، ایران، کویت، عمان، سوریه، تاجیکستان، یونسکو، انجمن علوم آب، شبکه اسلامی توسعه و مدیریت... read more

پنچمین اجلاس شورای حکام

تاریخ: ۳ آذرماه ۱۳۸۶ مکان: تهران – ایران برگزار کننده: مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری کشورها و سازمان‌های شرکت‌کننده: تاجيكستان، عمان، كويت، هندوستان، بنگلادش، افغانستان، مصر، سوريه، یمن، پاکستان، لبنان و آلمان، آکادمی علوم آب در نروژ ، انجمن بين المللي آب، مؤسسه... read more

چهارمین اجلاس شورای حکام

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۵ مکان: تهران – ایران برگزار کننده: مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری کشورها و سازمان‌های شرکت‌کننده: افعانستان، بنگلادش، هند، مصر، آلمان، ایران، کویت، لبنان، عمان، سوریه، یونسکو، موسسه UNESCO-IHE، آکادمی بین‌المللی آب مصوبات: چرخشی بودن... read more

اعضای شورای حکام

اعضای شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تهران

نام نهاد عضونام کشورسطح عضویت
وزارت آموزش و تحقیقاتآلمانalemaniaوزیر
وزارت انرژی و آبافغانستانafghanistanوزیر
وزارت منابع آببنگلادشbangladeshوزیر
وزارت آب و انرژیپاکستانpakistanوزیر
وزارت اقتصاد آب و اصلاح اراضیتاجیکستانtajikistanوزیر
وزارت مسکن و شهرسازیسوریهsyriaوزیر
وزارت شهرداری ها و منابع آبعمانomanوزیر
وزارت آب و انرژیکویتkuwaitوزیر
وزارت انرژی و آبلبنانlebanonوزیر
وزارت منابع آب و آبیاریمصرegyptوزیر
وزارت منابع آبهندوستانindiaوزیر
وزارت آب و محیط زیستیمنyemenوزیر
وزارت آب و محیط زیستبحرینbahrainوزیر
وزارت نیروایرانiranوزیر و رییس شورای حکام
سازمان آموزشی، علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو)فرانسهunesco_logo_enنماینده مدیرکل و رییس برنامه بین المللی آبشناسی
آکادمی بین المللی آبنروژwater_academyرییس هیئت امنا
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحدتایلندunhabitatنماینده مدیرکل
شبکه اسلامی توسعه توسعه و مدیریت منابع آباردنinwrdamنماینده مدیر
مرکز آبشناسی و سنجش از راه دور دانشگاه کالیفرنیاآمریکاchrs_logoمدیر
دفتر دهه بین الملل آب سازمان ملل متحدآلمانUNW-DPC-188x80مدیر
موسسه آموزشی یونسکو IHEهلندlogo_unesco-ihe_black-cyan_600pxرییس موسسه
موسسه بین المللی آبانگلستانIWAمدیر اجرایی
دانشگاه واخنینگنهلندWageningen-Logoمدیرکل