جلسات شورای حکام

نهمین اجلاس شورای حکام

تاریخ:  ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ مکان: دوشنبه – تاجیکستان برگزار کننده: مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری و وزارت اصلاح اراضی و منابع آب تاجیکستان کشورها و سازمان‌های شرکت‌کننده: وزیر اراضی و منابع آب تاجیکستان و هیئت همراه، وزیر شهرداری­ها و منابع آب کشور عمان و هیئت همراه،... read more

هشتمین اجلاس شورای حکام

تاریخ: ۱۵ – ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ مکان: تهران – ایران برگزار کننده: مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری کشورها و سازمان‌های شرکت‌کننده: وزیر اقتصاد آب و اصلاح زمین کشور تاجیکستان، وزیر ایالتی منابع آبکشور هند، مشاورارشد وزیرمنابع آب عراق، معاون وزیرنیرو جمهوری اسلامی ایران،... read more

هفتمین اجلاس شورای جکام

تاریخ: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ مکان: تهران – ایران برگزار کننده: مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری کشورها و سازمان‌های شرکت‌کننده: عمان، افغانستان، هند، سوریه، تاجیکستان، کویت، بنگلادش، لبنان، عراق، لبنان، زیمبابوه، بحرین، یونسکو، موسسه آموزشی یونسکو IHE، برنامه اسکان بشر... read more

اعضای شورای حکام

اعضای شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تهران

نام نهاد عضونام کشورسطح عضویت
وزارت آموزش و تحقیقاتآلمانalemaniaوزیر
وزارت انرژی و آبافغانستانafghanistanوزیر
وزارت منابع آببنگلادشbangladeshوزیر
وزارت آب و انرژیپاکستانpakistanوزیر
وزارت اقتصاد آب و اصلاح اراضیتاجیکستانtajikistanوزیر
وزارت مسکن و شهرسازیسوریهsyriaوزیر
وزارت شهرداری ها و منابع آبعمانomanوزیر
وزارت آب و انرژیکویتkuwaitوزیر
وزارت انرژی و آبلبنانlebanonوزیر
وزارت منابع آب و آبیاریمصرegyptوزیر
وزارت منابع آبهندوستانindiaوزیر
وزارت آب و محیط زیستیمنyemenوزیر
وزارت آب و محیط زیستبحرینbahrainوزیر
وزارت نیروایرانiranوزیر و رییس شورای حکام
سازمان آموزشی، علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو)فرانسهunesco_logo_enنماینده مدیرکل و رییس برنامه بین المللی آبشناسی
آکادمی بین المللی آبنروژwater_academyرییس هیئت امنا
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحدتایلندunhabitatنماینده مدیرکل
شبکه اسلامی توسعه توسعه و مدیریت منابع آباردنinwrdamنماینده مدیر
مرکز آبشناسی و سنجش از راه دور دانشگاه کالیفرنیاآمریکاchrs_logoمدیر
دفتر دهه بین الملل آب سازمان ملل متحدآلمانUNW-DPC-188x80مدیر
موسسه آموزشی یونسکو IHEهلندlogo_unesco-ihe_black-cyan_600pxرییس موسسه
موسسه بین المللی آبانگلستانIWAمدیر اجرایی
دانشگاه واخنینگنهلندWageningen-Logoمدیرکل